dimarts, 25 de juny del 2013

Curs deTransferència d’imatge fotogràfica e infografica al gravat i diferents suports, electrografia.
Dissabte 13 i diumenge 14 Juliol
16 hores
Preu 125 Euros
Curs de introducció i aprofundiment amb les tècniques de transferència d’imatge associades al gravat i altres tècniques gràfiques i artístiques.
Una de les formes més dúctils d’introduir una imatge fotogràfica, digital o extreta de qualsevol publicació gràfica és la transferència. En aquest curs l’abordarem des de diferents visions. Per una banda tractarem la transferència com a mitjà final sobre suports diversos: porosos: com paper, cartró,fusta.....i no porosos com coure, ferro, alumini.....
Per un altra banda treballarem la transferència com una manera d’introduir una imatge en un gravat tractant-la com a fons o com a element interactiu amb l’imatge gravada.
Investigarem amb matrius electrogràfiques diverses com el paper reflex especial per transfer i amb matrius gràfiques  més tradicionals.
El curs eminentment pràctic es complementa amb una informació detallada de materials i usos de taller i amb l’estudi de gravats realitzats en aquesta tècnica per part d’artistes que han desenvolupat el seu treball als tallers lupusgrafics Edicions.

Més información e inscripcions a taller@lupusgrafic.com o al telefon 619066440

Curs de Monotip al taller Lupusgrafic Edicions


Del 1 al 3 de Juliol
Horaris: Dilluns 1 matí - tarda, dimarts 2 matí - tarda i dimecres 3 tarda de 16 a 20h.

20 hores

Preu 220 EurosEl monotip és una tècnica associada al gravat que consisteix en  l’intervenció pictòrica sobre una planxa -gravada o no- directament amb tintes per a formar una imatge que posteriorment estamparem sobre paper amb l’ajut d’un tòrcul.

El resultat són peces úniques de gran força i amb característiques propies d’aquesta tècnica i no reproduïbles amb altres tècniques pictòriques.

Per la seva especificitat aquest curs està dirigit tant als neòfits com a aquelles persones que ja coneguin les tècniques del gravat.

Treballarem les tècniques de traç directe, col·lage, plantilles, manipulació del paper, transferències...

Van utilitzar aquesta tecnica artistes com Degas, un dels seus grans impulsors i actualment es un procediment gràfic en constant expansió tècnicaPROGRAMA

Els participants podran descobrir les possibilitats tècniques i creatives del monotip. Les explicacions teòriques del professor aniran acompanyades de l’observació de gravats originals d’artistes actuals realitzats en aquestes tècniques:

-          Tècniques d’aiguades.

-          Transferència electrogràfica

-          Pintura directa sobre la planxa.

-          Monotip en quadricomia

-          Traspàs d’objectes amb roleu.

-          Plantilles i gofrats.

-          Collage

-          Retocs directes sobre el paper.

-          Troquelats.

-          Estampació.

Més informació e inscripcions a taller@lupusgrafic.com o al telefon 619066440

dilluns, 3 de juny del 2013

Curso: “Taller Monotipos” por Sebi Subirós- La seiscuatro, Valencia

 


El monotipo és una tecnica asociada al grabado que consiste en la intervención pictórica sobre una matriz -grabada o no- directamente con tintas para formar una imagen que posteriormente se estampara sobre papel por medio de presión.
Los resultados son piezas unicas de gran fuerza y con características propias no reproducibles utilizando otras tecnicas pictoricas.
Por su especificidad este curso va dirigido tanto a neofitos como a profesionales de todos los ambitos artisticos.
Trebajaremos tecnicas de trazo directo, col·lage, plantillas, manipulación del papel,transferencias....y analizaremos los materiales de taller necesarios para estos procesos.
Utilizaron esta tecnica artistas como Degas, uno de sus maximos impulsores y en la actualidad es un procedimento grafico en constante expansión.

Los alumnos descubriran las posibilidades tecnicas y creativas del monotipo. Las explicaciones teòricas del profesor se complementan con la observación de grabados originales de artistas  realizados en el taller Lupusgrafic Edicions.

Programa
-          Tecnicas de aguadas.
-          Transferencia electrografica
-          Pintura directa sobre la matriz
-          Monotipo a la manera de lápiz en positivo i negativo.
-          Monotipo en quatricomia
-          Traspaso de objectos planos al papel en positivo i negativo.
-          Plantillas i gofrados.
-          Col·lage
-          Retoques directos sobre el papel.
-          Estarcidos.
-          El monotipo y el grabado: Intereacción.
-          Estampación.

Mas información y inscripciones en: 
 http://www.laseiscuatro.com/monograficos_grabado.htmlArmadillo anònim s'ha unit al document.