dimecres, 22 de maig del 2013

Curs de Cerogravat i tecniques grases a BCN - 8 i 9 de Juny - Curso de cerograbado y tecnicas grasas en BCN


 Copyright Pepa Poch
 
Cerogravat
El cerogravat forma part de les tècniques grasses en gravat.
Al igual que les tècniques al sucre ens permeten aconseguir efectes de pinzellada directa i gestual, les tècniques del cerogravat ens donen efectes de traç lineal de diferents gruixos i textures.
Al mateix temps interactuant amb les resines ens son utils per difuminar perfils d’aiguatinta.
Treballarem en positiu i negatiu e investigarem les possibilitats que ens donen els diferents materials per aconseguir aquests efectes, del llapis i barres litogràfiques a les ceres.
Aquesta tècnica també ens és útil per realitzar cremades profundes que ens permetin l’estampació simultània en  talla i superfície.
El curs eminentment pràctic es complementa amb una informació detallada de materials i usos de taller i amb l’estudi de gravats realitzats en aquesta tècnica per part d’artistes que han desenvolupat el seu treball als tallers lupusgrafics Edicions.
Més informació al link:
 http://www.maneranegra.com/cursos/28-master-class-cerograbado.html.

Cerograbado
El Cerograbado forma parte de las técnicas grasas en grabado.
Al igual que las técnicas al azúcar, nos permite conseguir efectos de pincelada directa y gestual, las técnicas del cerograbado nos dan efectos de trazo lineal de diferentes grosores y texturas.
Al mismo tiempo  interactuando con las resinas, nos son útiles para difuminar perfiles de Aguatinta .Trabajaremos en positivo y en negativo e investigaremos las posibilidades que nos dan los diferentes materiales para conseguir estos efectos, del lápiz y barras litográficas a las ceras.
Esta técnica también nos es útil  para realizar mordidas profundas que nos permitan la estampación simultanea en talla y superficie.

El Curso eminentemente práctico, se complementa con una información detallada de materiales y usos de Taller y con el estudio de grabados realizados con esta técnica por parte de artistas que han desarrollado su trabajo en los Talleres Lupusgrafics Edicions.
Mas información en el link:

http://www.maneranegra.com/cursos/28-master-class-cerograbado.html